• pravidelné roční prohlídky a opravy plicních automatik
  • opravy suchých obleků
  • opravy celoobličejových masek